İnsan Kaynakları
Temel Esaslarımız

* İş hedefimiz ve stratejimiz doğrultusunda ihtiyaç duyulan iş gücünü , işin gereklerine uygun niteliklerde iş gücü ile karşılamak.

* Personelin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak "Kurum Kültürü ve Bilinci"nin oluşmasını sağlamak.

* İş emniyeti ve iş sağlığı açısından güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak memnuniyet düzeyini sürekli iyileştirmek.

* Yüksek performans gösteren çalışanı ödüllendirmek.

* Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak , 
başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek.

* Çalışanlardan anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak , yapılacak uygulamalara yön vermek.

* Objektiflik ve duyarlılık ilkeleri ile insan kaynakları uygulamalarını diğer birim yöneticileri ve çalışanlarla birlikte işbirliği içinde yürütmek.

* Firmamızın çalışan profili; Değişime ve yeni fikirlere açık yaratıcı ve güvenilir ekip çalışmasına , takım ruhuna inanan , etik değerlere sahip insan kaynağıdır. 

* İnsan kaynakları politikamızı sürekli iyileştirmek.
Tuğra Makina © 2012